– Ngành công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng : a. Dầu khí, dệt may.

Question

– Ngành công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng :
a. Dầu khí, dệt may. b.Dệt may, cơ khí điện tử
c.Giày da, chế biến lương thực thực phẩm. d.Dầu khí, điện.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-13T10:48:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T10:49:54+00:00

  Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm.

  0
  2021-09-13T10:50:14+00:00

  b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )