người ta đổ đường bằng bê tông người ta cần 100 bao xi măng và 1 tấn đá mini. Hỏi người ta cần trọng lượng bảo nhiêu của đá và xi măng ? biết 1 bao xi

Question

người ta đổ đường bằng bê tông người ta cần 100 bao xi măng và 1 tấn đá mini. Hỏi người ta cần trọng lượng bảo nhiêu của đá và xi măng ? biết 1 bao xi mặng có khối lượng 50kg

in progress 0
Eliza 4 tuần 2021-09-05T17:44:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:45:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

                Đổi 1 tấn =1000kg

    Người ta cần trọng lượng của đá và xi măng là

           1000+(50.100)=6000kg=60000N

      

  0
  2021-09-05T17:45:59+00:00

  Đáp án:

  Người ta cần trọng lượng của đá và xi măng là: 60 000 N

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1 tấn =1000 kg

  Khối lượng của 100 bao xi măng là:

  m . 100 = 50 . 100 = 5000 (kg)

  Khối lượng của đá và xi măng là:

  m2  + m1  = 1000 + 5000 = 6000 (kg)

  Người ta cần trọng lượng của đá và xi măng là:

  P = 10 . m = 6000 . 10 = 60 000 (N)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )