Người ta nói :” cho đi đừng hối hận, mất rồi đừng tiếc nuối .vậy câu này có nghĩa là j. Giúp mình với bạn ơi

Question

Người ta nói :” cho đi đừng hối hận, mất rồi đừng tiếc nuối .vậy câu này có nghĩa là j.
Giúp mình với bạn ơi

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-09-07T06:32:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T06:33:04+00:00

  đừng hối tiếc nuối hay hối hận về điều gì đã mất bởi “cho đi để nhận lại”. khi cho đi con người sẽ nhận lại được nhiều hơn vậy nên đừng hối tiếc về bất cứ điều gì đã mất

  0
  2021-09-07T06:33:22+00:00

  Khi bạn mất đi một thứ gì đó là bởi vì thứ ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn, cho nên đừng quá nuối tiếc và theo đuổi nữa.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )