Người ta thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 0,5 kg được đun nóng tới 100 độ C vào 1 cốc nước ở 25 độ C. Sau một tgian, nhiệt độ của quả cầu và nư

Question

Người ta thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 0,5 kg được đun nóng tới 100 độ C vào 1 cốc nước ở 25 độ C. Sau một tgian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 35 độ C. Tính
a.Nhiệt lượng quả cầu đồng toả ra
b.Khối lượng nước
Bỏ qua sự mất nhiệt khi quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K, đồng là 380J/Kg.K
Mình cảm ơn ạ

in progress 0
Arianna 2 giờ 2021-09-08T23:35:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:36:42+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt :

  $m_{2}$ = 0,5 kg

  $t_{2}$ = $100^{o}$C

  $c_{2}$ = 380 j/kg.K

  t = $35^{o}$C

  $t_{1}$ = $25^{o}$C

  $c_{1}$ = 4200 j/kg.K

  _________________________

  Q1 ? Q2 ? $m_{1}$ ?

                        giải

  a) Nhiệt lượng quả cầu đồng tỏa ra là :

   $Q_{2}$ = $m_{2}$ . $c_{2}$ . ($t_{2}$ – t)

                 = 0,5 . 380 . (100 – 35 ) = 12350 j

  b) Phương trình cân bằng nhiệt :

   $Q_{1}$ = $Q_{2}$ 

  <=> $m_{1}$ . $c_{1}$ . (t – $t_{1}$ ) = 12350

  <=> $m_{1}$ . 4200 . (35 – 25) = 12350

  <=> $m_{1}$ = $\dfrac{12350}{4200.(35-25)}$

  <=>$m_{1}$ = 0,29 kg

   

  0
  2021-09-08T23:37:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{Q_{toa}} = 12350J\\
  b.{m_2} = 0,294kg
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Nhiệt lượng đồng tỏa ra là:

  \( {Q_{toa}} = {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = 0,5.380(100 – 35) = 12350J\)

  b.

  Vì nhiệt lượng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên:

  \(\begin{array}{l}
  {{Q_{toa}} =Q_{thu}} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2} \Rightarrow 12350 = {m_2}.4200(35 – 25)\\
   \Rightarrow {m_2} = 0,294kg
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )