Người tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

Question

Người tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-17T18:29:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:30:55+00:00

  Người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ 2 năm-7 năm.

  $#Mik xin ctlhn cho nhóm.$

  0
  2021-07-17T18:31:28+00:00

  Người tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm nha bạn

  xin hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )