Nguyên nhân nào dẫn đến dân cư hoa kì có sự chuyển dịch xuống phía nam và duyên hải thái bình dương A sức hút của công nghiệp ms B phong tục C để trán

Question

Nguyên nhân nào dẫn đến dân cư hoa kì có sự chuyển dịch xuống phía nam và duyên hải thái bình dương
A sức hút của công nghiệp ms
B phong tục
C để tránh thiên tai
D ở đây nông nghiệp phát triển

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-16T08:00:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:02:13+00:00

  Nguyên nhân nào dẫn đến dân cư hoa kì có sự chuyển dịch xuống phía nam và duyên hải thái bình dương:

  A. Sức hút của công nghiệp mới

  0
  2021-09-16T08:02:13+00:00

  A. Sức hút công nghiệp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )