Nhà máy nào sau đây ở Đông Nam Bộ sản xuất điện và phân đạm? A: Phú Mĩ. B: Thác Mơ. C: Trị An. D: Thủ Đức.

Question

Nhà máy nào sau đây ở Đông Nam Bộ sản xuất điện và phân đạm?
A:
Phú Mĩ.
B:
Thác Mơ.
C:
Trị An.
D:
Thủ Đức.

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-09-25T15:26:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:27:10+00:00

   A : Phú Mĩ

  0
  2021-09-25T15:27:33+00:00

  Nhà máy nào sau đây ở Đông Nam Bộ sản xuất điện và phân đạm?
   A:
  Phú Mĩ.
   B:
   Thác Mơ.
   C:
   Trị An.
   D:
   Thủ Đức.

  => chọn A nha bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )