Nhận xét đường bờ biển của châu Phi. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi? ( ngắn gọn, ko sao chép từ các nguồn khác) Giúp mình với

Question

Nhận xét đường bờ biển của châu Phi. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi? ( ngắn gọn, ko sao chép từ các nguồn khác)
Giúp mình với nhé ạ!!!

in progress 0
Lydia 15 phút 2021-10-08T07:35:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:36:25+00:00

  ít có các vịnh biển

  cao hơn khá nhiều so với mực nước biển

  tác động biển khó đi sâu vào đất liền

  0
  2021-10-08T07:36:30+00:00

  – Đường bờ biển ít bị cắt xén, ít bán đảo, vũng, vịnh. Vì vậy, những ảnh hưởng từ biển ít vào sâu trong đất liền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )