Nhàn học kém môn Toán, bạn ấy muốn được trở thành người học tốt môn Toán, Em hảy giúp bạn đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện mơ ước này.

Question

Nhàn học kém môn Toán, bạn ấy muốn được trở thành người học tốt môn Toán, Em hảy giúp bạn đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện mơ ước này.

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-10T21:41:37+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T21:42:52+00:00

  em sẽ lập thời khóa biểu, một lập trình cụ thể cho bạn ấy.Giúp bạn ấy học toán tốt hơn bằng những trò chơi nâng cao toán học hay những chương trình tích điểm toán học cho bạn ấy .

  0
  2021-09-10T21:43:10+00:00

  Kế hoạch của Nhàn:

  Ở trường, lớp:

  + Chăm chú nghe giảng

  + Nắm chắc kiến thức

  + Hỏi ngay thầy cô nếu có j chưa hiểu

  + Học tập thêm bạn bè 

  + Lắng nghe và ghi chép mọi thông tin từ bài giảng

  + Ko học dồn

  Ở nhà:

  + Soạn trước bài mới ở nhà 

  + Tìm hiểu thêm các dạng toán nâng cao

  + Làm nhiều BT

  + Tự học qua các trang mạng trực tuyến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )