nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực

Question

nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-04T09:31:52+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:33:11+00:00

  Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo đền 2 cực vì gần Xích đạo có góc chiếu lớn còn gần 2 cực càng nhỏ.

  0
  2021-09-04T09:33:42+00:00

  Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo về hai cực. Vì ở xích đạo, lượng nhiệt hấp thụ từ mặt trời nhiều hơn ở hai cực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )