Nhiệt kế là dụng kụ để làm j kê tên các loại nhiềt kế

Question

Nhiệt kế là dụng kụ để làm j kê tên các loại nhiềt kế

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-13T13:03:30+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:04:59+00:00

  Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ 

  Các loại nhiệt kế:

  – Nhiệt kế thông thường

  – nhiệt kế thủy ngân

  – nhiệt kế hồng ngoại

  0
  2021-09-13T13:05:12+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

  Nhiệt kế y tế : Dùng để đo cơ thể người

  Nhiệt kế rượu : Dùng để đo độ của rượu

  Nhiệt kế thủy ngân : Dùng để đo nhiệt độ trong thí nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )