Nhiệt năng của một giọt nước so với nhiệt năng của một cốc nước thì: A. Lớn hơn B. Nhỏ hơn C. Bằng nhau D. Chưa đủ điều kiện để so sánh

Question

Nhiệt năng của một giọt nước so với nhiệt năng của một cốc nước thì:
A.

Lớn hơn
B.

Nhỏ hơn
C.

Bằng nhau
D.

Chưa đủ điều kiện để so sánh

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2021-07-08T17:55:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:56:41+00:00

  Đáp án:

   em tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt năng của một giọt nước so với nhiệt năng của một cốc nước thì:

  A. Lớn hơn

  B. Nhỏ hơn

  C. Bằng nhau

  D. Chưa đủ điều kiện để so sánh

  lí giải :  nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ và khối lượng ở đây mới biết khối lượng chưa biết nhiệt độ nên đáp án là D. chưa đủ điều kiện

  0
  2021-07-08T17:57:05+00:00

  Đáp án:

  D. Chưa đủ điều kiện để so sánh 

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt năng không chỉ phụ thuộc vào khối lượng mà còn phụ thuộc vào nhiệt độ. Do đó tuy giọt nước có khối lượng nhỏ hơn cốc nước nhưng ta chưa biệt nhiệt độ của cả hai nên không thể so sánh nhiệt năng được. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )