Những chính sách đảng và nhà nước ta có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển kinh tế, xã hộivaf ổn định an ninh quốc gia gdcd lớp 9

Question

Những chính sách đảng và nhà nước ta có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển kinh tế, xã hộivaf ổn định an ninh quốc gia gdcd lớp 9

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-09-06T03:23:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-06T03:24:50+00:00

    Giúp ta phát triển kinh tế ko bị thiệt thòi 

    xã hội phát triển hơn trước ko gây tai nạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )