những cơ quan nào là cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân

Question

những cơ quan nào là cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-24T20:14:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:16:06+00:00

  Những cơ quan là cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân :

  – Quốc hội

  – Hội đồng nhân dân 

  0
  2021-08-24T20:16:07+00:00

  Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )