No we don’t . I’m sorry we don’t have this bag in blue đặt câu hỏi

Question

No we don’t . I’m sorry we don’t have this bag in blue đặt câu hỏi

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-11-03T12:51:57+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:53:36+00:00

  => Do you have this bag in blue?

  => Bạn có cái túi này (loại) màu xanh không?

  => Không, chúng tôi không. Tôi xin lỗi, chúng tôi không có túi này (loại ) màu xanh.

  0
  2021-11-03T12:53:37+00:00

  Do you have this bag in blue?

  ⇒ No we don’t . I’m sorry we don’t have this bag in blue.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )