nội dung cơ bản quyền bất khả xâm phạm của công dân là gì? Trách nghiệm của công dân.

Question

nội dung cơ bản quyền bất khả xâm phạm của công dân là gì? Trách nghiệm của công dân.

in progress 0
Eden 5 tháng 2021-07-16T07:27:25+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:28:49+00:00

  trả lời

  Quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều 73 Hiến pháp 1992 quy định:

  – Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.

  – Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.

  Đó là 1 trong quyền cơ bản bảo vệ quyền của công dân

  Tránh nhiệm công dân

  – tôn trọng quyền bất khả xâm phạm quyền bí mật , an toàn , của người khác

  – Bt tự bảo vệ quyền của mình

  – Phê phán và tố cáo Các hành vi vi phậm pháp luật

  CHÚC BN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )