nói lực và ngoại lực là gì

Question

nói lực và ngoại lực là gì

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-08-07T19:41:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:42:12+00:00

  Nội lực là lực nằm trong lực hút của trái đất hút của trái đất ngoại lực là lực nằm ngoài trái đất

  0
  2021-08-07T19:42:50+00:00

   Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong trái đất , có tác động nén ép các lớp đá , làm cho chúng bị uốn nếp , đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất 

        Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài  , trên bề mặt trái đất , chủ yếu gồm 2 quá trình : quá trình phong hóa các  loại đá và quá trình xâm thực ( do nước chảy , do gió)       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )