Nối một nội dung ở cột A với một nội dung cột B sao cho đúng nhất. là biển tương đối kín, trải rộng từ Xích đạo đến chí tuyền Bắc. Mở rất rộng về về Đ

Question

Nối một nội dung ở cột A với một nội dung cột B sao cho đúng nhất.
là biển tương đối kín, trải rộng từ Xích đạo đến chí tuyền Bắc. Mở rất rộng về về Đông và Đông Nam tốc độ trung bình 5 – 6m/s, hoạt động theo mùa. mùa hạ mát hơn, mùa đông ấm hơn đất liền. Biên độ nhiệt năm nhỏ 30 – 33 %0
Chế độ gió
2. Chế độ nhiệt
3. Biển Đông
4. Độ muối
Chế độ gió
2. Chế độ nhiệt
3. Biển Đông
4. Độ muối

in progress 0
Savannah 29 phút 2021-09-12T22:58:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:00:01+00:00

  2c

  3d

  4b

  5a

  1e

  0
  2021-09-12T23:00:18+00:00

  2c

  3d

  4b

  5a

  1e

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )