Nước ta nằm ở vị trí A khu vực gió mùa hoạt động điển hình B có gió tây ôn đới gây nhiều mưa C trong vùng không có nhiều thiên tai d thuộc vùng nhiệt

Question

Nước ta nằm ở vị trí A khu vực gió mùa hoạt động điển hình B có gió tây ôn đới gây nhiều mưa C trong vùng không có nhiều thiên tai d thuộc vùng nhiệt đới bán cầu Nam

in progress 0
Josie 4 tuần 2021-07-09T21:52:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:53:41+00:00

  Nước ta nằm ở vị trí:

  A. khu vực gió mùa hoạt động điển hình.

  B. có gió tây ôn đới gây nhiều mưa.

  C. trong vùng không có nhiều thiên tai.

  D. thuộc vùng nhiệt đới bán cầu Nam.

  0
  2021-07-09T21:54:05+00:00

  C.Trong vùng không có nhiều thiên tai.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )