Ở 0°C một thanh nhôm có chiều dài là 100cm. Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 40°C. Hỏi chiều thanh nhôm khi nhiệt độ môi trường ở 40°C ? Biết rằng khi

Question

Ở 0°C một thanh nhôm có chiều dài là 100cm. Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 40°C. Hỏi chiều thanh nhôm khi nhiệt độ môi trường ở 40°C ? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 10°C thì chiều dài thanh nhôm tăng 0,00016 lần so với chiều dài ban đầu.

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-07-21T22:29:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:31:20+00:00

  Đáp án:

  100,0064 cm

  Giải thích các bước giải:

  40°C tăng số cm là :

  0,00016 . 40 = 0,0064 ( cm )

   là : chiều thanh nhôm khi nhiệt độ môi trường ở 40°C

  100 + 0,0064 = 100,0064 ( cm )

  vậy chiều thanh nhôm khi nhiệt độ môi trường ở 40°C là 100,0064

  0
  2021-07-21T22:31:48+00:00

  Đáp án:

  100,064cm

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài thanh nhôm tăng thêm là:

  \(100.0,00016.\left( {40:10} \right) = 0,064cm\)

  Chiều dài thanh nhôm khi đó là:

  \(l = 100 + 0,064 = 100,064cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )