Ở độ cao 10m , ta thả 1 vật rơi tự do có khối lượng 50g , cho g = 10m/s a) tính cơ năng b) tính vận tôc khi vật chạm đât c) tính vị trí mà tại đó độ

Question

Ở độ cao 10m , ta thả 1 vật rơi tự do có khối lượng 50g , cho g = 10m/s
a) tính cơ năng
b) tính vận tôc khi vật chạm đât
c) tính vị trí mà tại đó động năng bằng 3lần thế năng

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-20T04:53:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T04:54:28+00:00

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất

  Cơ năng: W= W đ + Wt 

  Tại vị trí cao nhất vật chỉ có thế năng( cao nhất là lúc chưa thả, chưa thả nên ko vận tốc nên không có động năng)

  => Cơ năng : W=Wt= mgh= 10.10.0,05=5J

  Khi vật chạm đất: W=W đ 

  Bảo toàn cơ năng: 

  Cơ năng tại vị trí cao nhất với cơ năng lúc vật chạm đất bằng nhau

  5= (0,05.v^2)/2

  v= 14,14m/s

  Vị trí W đ = 3Wt

  => W= Wt + 3Wt= 4Wt

  Bảo toàn cơ năng tại vị trí W đ = 3Wt

  5= 4.0,05.10.h

  h= 2,5m

  Học tốt nhé bạn ^^

   

  0
  2021-09-20T04:54:31+00:00

  Chọn gốc thế năng tại mặt đât:

  a. $W_A=Wt_A=mgh_A=0,05.10.10=5J$

  b. $W_A=W_B=Wđ_B=\frac{1}{2}mv_B^2$

  $\Leftrightarrow 5=\frac{1}{2}.0,05.v_B^2$

  $\Rightarrow v_B=10\sqrt{2} m/s$

  c. $W_A=W_C=4Wt_C=4mgh_C$

  $\Leftrightarrow 5=4.0,05.10.h_C$

  $\Rightarrow h_C=2,5m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )