Ở miền bắc thung lũng nào k có hạn hán vào mùa khô

Question

Ở miền bắc thung lũng nào k có hạn hán vào mùa khô

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-10T12:28:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:30:09+00:00

   Ở miền Bắc, tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã (Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giang)

  0
  2021-07-10T12:30:12+00:00

  $\text{đáp án là ở miền Bắc, tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã Sơn La, Lục Ngạn Bắc Giang}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )