phân tích các chức năng của Ngà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Question

phân tích các chức năng của Ngà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-09-09T18:36:15+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:37:18+00:00

  + Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

  – Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

  – Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.

  – Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

  Xây dựng hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

  – Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó có chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định.

  – Bởi vì, với nhà nức xã hội chủ nghĩa, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xây dựng, chứ chưa phảo là đích thân việc xây dựng” như Lê-nin đã khẳng định.

  0
  2021-09-09T18:37:24+00:00

  Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. (Bảo vệ biển đảo, chống khủng bố xâm lược, chống lại các tệ nạn xã hội).

  – Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. (quyền được tự do kinh doanh, sản xuất theo quy định của pháp luật để xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Không chịu sự áp bức, nô lệ như thời xưa được tự do sáng tạo, lao động,.. nhưng phải tuân thủ theo pháp luật)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )