phan tich nhan biet bieu do nhiet do luong mua cua doi nong bai 4 SGK trang 41

Question

phan tich nhan biet bieu do nhiet do luong mua cua doi nong bai 4 SGK trang 41

in progress 0
Jade 5 phút 2021-10-17T04:29:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:30:55+00:00

  Phân tích các biểu đồ, nhận thấy

  + Biểu đồ A : có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C ⟹ không phải đới nóng

  + Biểu đồ B : nóng quanh năm, nhiệt độ trên 20°C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ. có một mùa khô vào mùa mưa ⟹ đây là biểu đồ của đới nóng.

  + Biểu đồ C : nhiệt độ tháng cao nhất vẫn dưới 20°C ⟹ không phải đới nóng

  + Biểu đồ D : có mùa đông lạnh nhiều tháng dưới -5°C ⟹ không phải của đới nóng.

  + Biểu đồ E : mùa hạ nóng trên 25°C, mùa đông mát, mưa rất ít và tập trung vào thu đông ⟹ không thuộc đới nóng.

  0
  2021-10-17T04:30:56+00:00

  Phân tích các biểu đồ, nhận thấy

  + Biểu đồ A : có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C ⟹ không phải đới nóng

  + Biểu đồ B : nóng quanh năm, nhiệt độ trên 20°C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ. có một mùa khô vào mùa mưa ⟹ đây là biểu đồ của đới nóng.

  + Biểu đồ C : nhiệt độ tháng cao nhất vẫn dưới 20°C ⟹ không phải đới nóng

  + Biểu đồ D : có mùa đông lạnh nhiều tháng dưới -5°C ⟹ không phải của đới nóng.

  + Biểu đồ E : mùa hạ nóng trên 25°C, mùa đông mát, mưa rất ít và tập trung vào thu đông ⟹ không thuộc đới nóng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )