Phân tích những ảnh hưởng của dãy hi-ma-lay-a tới khí hậu khu vực nam á

Question

Phân tích những ảnh hưởng của dãy hi-ma-lay-a tới khí hậu khu vực nam á

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-05T15:45:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:46:42+00:00

  Mùa hè dãy Himalaya đóng vai trò là trung tâm chắn gió mùa tây nam từ vịnh bengan thổi vào khiến cho các nước nằm ở sườn đón gió như ấn đô,pakistan,..có lượng mưa tương đối lớn và xấp xỉ mức 1000mm/năm

  Vào mùa đông,dãy Himalaya đóng vai trò là dãy núi chắn các đợt rét mạnh từ phương bắc khiến cho khí hậu nam á ấm áp vào mùa đông.

  cho xin ctlhn

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-08-05T15:46:49+00:00

  Mùa hè:

    + Là trung tâm chắn gió mùa Tây Nam từ vịn Ben-gan thổi vào khiens cho các nước nằm ở sườn đón gió như Ấn Độ, Pa-ki-xtan,…có lượng mưa tương đối lớn và xấp xỉ mức 1000mm/ năm

  – Mùa đông:

    + Là dãy núi chắn các đợt rét mạnh từ phương Bắc khiến cho khí hậu Nam Á ấm áp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )