phân tích vai trò của tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp Trả lời đúng vote 5 sao

Question

phân tích vai trò của tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Trả lời đúng vote 5 sao

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-09T01:44:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T01:46:11+00:00

    Nhớ cho mk xin ctlhn nha

    Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, được cung cấp bởi tự nhiên như đất đai, sông ngòi và các mỏ khoáng sản cho các ngành ccong ngiệp vì vậy những nơi có tài nguyên thiên nhiên gì thì sẽ có  ngành công ngiệp phát triển tương ứng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )