Pháp luật không nghiêm cấm cha mẹ có hành vi ép buộc con A: thay đổi giới tính. B: làm điều trái đạo đức. C: tố giác tội phạm. D: từ chối hiến t

Question

Pháp luật không nghiêm cấm cha mẹ có hành vi ép buộc con

A:
thay đổi giới tính.
B:
làm điều trái đạo đức.
C:
tố giác tội phạm.
D:
từ chối hiến tạng.

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-08T07:23:17+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:24:33+00:00

  Pháp luật không nghiêm cấm cha mẹ có hành vi ép buộc con

  A: thay đổi giới tính.

  B: làm điều trái đạo đức.

  C: tố giác tội phạm.

  D: từ chối hiến tạng.

  0
  2021-09-08T07:24:56+00:00

  Pháp luật không nghiêm cấm cha mẹ có hành vi ép buộc con C: tố giác tội phạm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )