Phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xem là hai yếu tố A. tồn tại độc lập. B. song song tồn tại. C. không

Question

Phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xem là hai yếu tố
A. tồn tại độc lập. B. song song tồn tại.
C. không thể tách rời. D. tác động ngược chiều.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-03T16:58:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:59:54+00:00

  Phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xem là hai yếu tố

  A. tồn tại độc lập.

  B. song song tồn tại.

  C. không thể tách rời.

  D. tác động ngược chiều.

  0
  2021-09-03T16:59:54+00:00

  C. không thể tách rời

  ~Học tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )