Python và C++ là phần mềm gì ạ, câu dễ

Question

Python và C++ là phần mềm gì ạ, câu dễ

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-07-11T14:05:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:06:54+00:00

  Python và C++ là ngôn ngữ lập trình nổi tiếng

  0
  2021-07-11T14:07:07+00:00

  -Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum.

  -C++ là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh,dữ liệu trừ tượng, phân biệt kiểu chữ thường chữ hoa mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs ở Murray Hill, New Jersey

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )