Quá trình đô thị ở Bắc Mĩ khác Nam Mỹ như thế nào

Question

Quá trình đô thị ở Bắc Mĩ khác Nam Mỹ như thế nào

in progress 0
Charlie 2 giờ 2021-09-07T11:42:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:43:59+00:00

  >> Khác nhau:

  *Nam Mĩ:

  – Đô thị hóa tự phát.

  – Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

  *Bắc Mĩ:

  – Gắn với quá trình công nghiệp hóa, các thành phố của Bắc Mĩ phát triển rất nhanh.

  0
  2021-09-07T11:44:28+00:00

  Bắc Mĩ:gắn liền công nghiệp hóa,hiện đại hóa

  Nam Mĩ:đô thị hóa tự phát,nhiều hậu quả gây ra.

  =>Không cân xứng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )