Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng * A. chứa lượng thủy ngân

Question

Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng *
A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.
B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.
C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.
D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-16T18:53:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:54:57+00:00

  → Chọn B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

   

  0
  2021-10-16T18:55:21+00:00

  B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )