Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến A: trong kế hoạch chạy đua vũ trang. B: để tổ chức mở r

Question

Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến
A:
trong kế hoạch chạy đua vũ trang.
B:
để tổ chức mở rộng diện tích lãnh thổ.
C:
nhằm chia đều của cải trong xã hội.
D:
vào những vấn đề chung của đất nước

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-08-30T21:11:11+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:12:40+00:00

  Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến A: trong kế hoạch chạy đua vũ trang. B: để tổ chức mở rộng diện tích lãnh thổ. C: nhằm chia đều của cải trong xã hội. D: vào những vấn đề chung của đất nước

  0
  2021-08-30T21:13:07+00:00

  D nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )