QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NHẤT TẠI LUẬT NÀO? GIÚP MÌNH VỚI

Question

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NHẤT TẠI LUẬT NÀO?
GIÚP MÌNH VỚI

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-07-30T04:07:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:08:51+00:00

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NHẤT TẠI LUẬT NÀO?

  `->` Luật Hôn nhân và Gia đình.

  0
  2021-07-30T04:09:00+00:00

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NHẤT TẠI LUẬT

  Hôn nhân và gia đình

  Nội dung của luật:

  Luật này quy định chế độ :

  +)hôn nhân 

  +)gia đình

  Nói về chuẩn mực pháp lý của cách ứng xử giữa các người thân trong gia đình

  trách nhiệm của cá nhân,xã hội, Nhà nước  trong việc tạo nên và củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )