Read the following passage and then do the tasks that follow. South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They a

Question

Read the following passage and then do the tasks that follow.
South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They are known as the dry season and the rainy season. It’s very hot in the dry season, but it’s cool in the rainy season. In the dry season, we often go camping and swimming. In the rainy season we don’t often go out. We sometimes go fishing in the morning because it often rains in the afternoon.
Tick True or False.
1. There are two seasons in the south of Vietnam.
2. It’s very cold in the dry season.
3. They often go camping and swimming.
4. In the rainy season, it often rains in the afternoon

in progress 0
Arianna 4 tháng 2021-08-15T20:39:43+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:40:56+00:00

  1 T ( dòng thứ 2)

  2 F( dòng thứ 4)

  3 T( dòng thứ 5,6)

  4 T( dòng cuối)

  0
  2021-08-15T20:41:04+00:00

  * Đáp án

  1. True

  2. False

  3. True

  4. True

  * Giải thích

  Dịch đoạn văn:

  Miền Nam Việt Nam được hưởng khí hậu nhiệt đới nên quanh năm có hai mùa. Chúng được gọi là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô rất nóng nhưng mùa mưa thì mát. Vào mùa khô, chúng tôi thường đi cắm trại và tắm biển. Vào mùa mưa, chúng tôi không thường xuyên ra ngoài. Đôi khi chúng tôi đi câu vào buổi sáng vì trời thường mưa vào buổi chiều.

  1. South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round

  2. They are known as the dry season and the rainy season

  3. In the dry season, we often go camping and swimming

  4. It often rains in the afternoon.

  Chúc bn hok tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )