Sắp xếp câu I / not / go / did / school / to / bike / last year.

Question

Sắp xếp câu
I / not / go / did / school / to / bike / last year.

in progress 0
Raelynn 11 phút 2021-09-08T23:46:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:47:41+00:00

  Sắp xếp câu

  I / not / go / did / school / to / bike / last year.

  `=>` I didn’t go to school by bike last year

  GIẢI THÍCH: Bài này vừa phải sắp xếp và thêm từ, ví dụ thêm $by$ trước $bike$ để chỉ phưởng tiện.

  XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )