Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal : X :=3; For i :=1 to 3 do x := x-1 ; X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ? A.0 B.1 C.-4 D.-1

Question

Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal : X :=3; For i :=1 to 3 do x := x-1 ; X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?
A.0
B.1
C.-4
D.-1

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-08-16T01:16:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:17:04+00:00

  x = 3 – 1 – 1 – 1 = 0

  => Đáp án A

  0
  2021-08-16T01:17:36+00:00

  Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal : X :=3; For i :=1 to 3 do x := x-1 ; X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ? 

  A.0

  B.1

  C.-4

  D.-1

  *giải thích

  Vì gán $x:=3$ => mà lặp $3$ lần => $x:=x-1 =>$

  $x1 = 3-1 = 2$

  $x2=2-1 =1$

  $x3=1-1=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )