she had ( do )– everything all day when she was young. giúp mình với

Question

she had ( do )…….. everything all day when she was young.
giúp mình với

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-23T15:44:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:45:44+00:00

  She had done everything all day when she was young.

  Dịch: Cô ấy hoàn thành xong mọi việc trong một ngày khi cô ấy còn trẻ.

  GIẢI THÍCH:

  Vì đây là thì quá khứ hoàn thành vì có dấu hiệu là when nên ta phải chuyển do thành done bạn nhé

  cấu trúc:

  S + had + V(pp)

  0
  2021-09-23T15:46:23+00:00

  she had ( do )…done.…. everything all day when she was young.

  Câu quá khứ hoàn thành do có từ when 

  S+had+PP

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )