She has a good _____________ as a well-qualified teacher. A. famous B. pagoda C. voice D. reputation

Question

She has a good _____________ as a well-qualified teacher.
A. famous B. pagoda C. voice D. reputation

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-09T04:13:42+00:00 2 Answers 440 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-09T04:14:53+00:00

  She has a good _____________ as a well-qualified teacher.

  A. famous B. pagoda C. voice D. reputation

  Dịch:Cô ấy có một giọng hát tốt cũng như một giáo viên có trình độ tốt.

  -1
  2021-09-09T04:15:14+00:00

  C. voice 

  Giải thichs :dựa vào nghĩa : Cô ấy có  giọng hát tốt cũng như một giáo viên có trình độ tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )