so sánh sự giống nhau và khác nhau về hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng. Giải thích khi chiếc đũa để ngoài không khí thẳng cò

Question

so sánh sự giống nhau và khác nhau về hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng. Giải thích khi chiếc đũa để ngoài không khí thẳng còn nhúng vào nước thì nhìn thấy cong?
Giúp tớ với ạ tớ sẽ vote 5*

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-01T11:43:04+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:44:56+00:00

  – Khi để ngoài không khí: do t/c của ánh sáng là trong suốt và đông tính nên đũa thẳng.

  – Khi nhúng vào cốc nước: do trong môi trường nước ánh sáng bị khúc xạ nên ta thấy chiếc đũa giống như bị gãy khúc.

  0
  2021-10-01T11:45:01+00:00

  *so sánh sự giống nhau và khác nhau về hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng:

  + Giống nhau: Cả hai hiện tượng tia sáng đều bị gãy khúc

  + Khác nhau:

  Hiện tượng phản xạ ánh sáng

   – Tia tới gặp mắt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suôt cũ

  – Góc phản xạ bằng góc tới.

   Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

  – Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai

  – Góc khúc xạ không bằng góc tới.

  * Giải thích khi chiếc đũa để ngoài không khí thẳng còn nhúng vào nước thì nhìn thấy cong:

  + Cho ra ngoài không khí đũa thẳng vì tính chất của ánh sáng là trong suốt và đông tính

  + Cho vào cốc nước thấy chiếc đũa giống như bị gãy khúc vì trong môi trường nước ánh sáng bị khúc xạ.

                                     ( nếu có sai sót ở đâu thì cho tớ xl nha :> )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )