Số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt có 20000vòng và 200 vòng nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 240

Question

Số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt có 20000vòng và 200 vòng nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 240 v thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là bao nhiêu ?

in progress 0
Clara 18 phút 2021-09-09T11:12:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:14:01+00:00

  Đáp án:

   U₁ = 24000 V

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu điện thế của cuộn sơ cấp là:

   Theo hệ thức : U₁/U₂ = n₁/n₂

           ➩ U₁ = n₁.U₂/n₂

          ➩ U₁ = 20000.240/200

         ➩ U₁ = 24000 V

  Vậy hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn sơ cấp là 24000 V

  0
  2021-09-09T11:14:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu điện thế giữa 2 vòng cuộn sơ cấp:

  U1/U2 = n1/n2 =>  U2= (n1 . U2)/ n2 = ( 20000 . 240)/ 200= 24000 ( V)

  Chúc bạn học tốt!!

                                       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )