Sóng cơ truyền trong thanh ray của đường tàu thuộc loại sóng nào? Vì sao?

Question

Sóng cơ truyền trong thanh ray của đường tàu thuộc loại sóng nào? Vì sao?

in progress 0
Hadley 2 giờ 2021-10-24T01:26:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:27:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sóng cơ truyền.

  0
  2021-10-24T01:28:07+00:00

  Đáp án: Sóng dọc hoặc sóng ngang

   

  Giải thích các bước giải: cả hai sóng này đều truyền đc trong chất rắn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )