sống và lm việc có kế hoạch

Question

sống và lm việc có kế hoạch

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-23T07:56:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:57:59+00:00

  Sắp xếp công việc hàng ngày hợp lý và khoa học

  Biết lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết

  Quyết tâm vượt khó,kiên trì sáng tạo kế hoạch mục ra

  CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2021-08-23T07:58:02+00:00

  Biểu hiện thái độ:

  Mặt phải
  -Có thái độ tôn trọng trong bản kế hoạch

  -Thực hiện bản kế hoạch dù tối đó có phim hay

  Mặt trái:

  -Không thực hiện bản kế hoạch

  -Thực hiện bản kế hoạch nhưng không chịu làm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )