Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất trong học tập hoặc trong cuộc sống được thể hiện như thế nào

Question

Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất trong học tập hoặc trong cuộc sống được thể hiện như thế nào

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-17T05:10:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:11:54+00:00

  vd như ; ta lên lớp 10 thì sẽ kéo theo là lượng kiến thức sẽ cao hơn

         khi ta lớn lên thì nhu cầu sinh hoạt cần nhiều hơn

  0
  2021-09-17T05:12:19+00:00

  Ví dụ về học tập:

  Khi bạn học từ lớp 1-12 người ta gọi bạn là học sinh nhưng khi bạn vào đại học người ta gọi bạn là sinh viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )