Sự giảm tỉ trọng trong nông nghiệp thể hiện điều gì?

Question

Sự giảm tỉ trọng trong nông nghiệp thể hiện điều gì?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-08-09T10:09:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T10:10:20+00:00

    Sự giảm tỉ trọng trong nông nghiệp thể hiện nông nghiệp giảm nhanh điều này chứng tỏ xu thể tiến bộ, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu.

    Chúc bạn học tốt. Cho mình xin câu trả lời hay nhất. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )