Sự thay đổi môi trường có ảnh hưởng đến tình hình bệnh dịch hay không? Tại sao?

Question

Sự thay đổi môi trường có ảnh hưởng đến tình hình bệnh dịch hay không? Tại sao?

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-11T07:42:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T07:43:28+00:00

  Vì môi trường gắn liền với bầu khí quyển. Khi môi trường ổn định không khí sẽ sạch sẽ hơn giúp ngăn ngừa các loại bệnh. Ngược lại môi trường bị ô nhiễm các loại bệnh sẽ xuất hiện 

  0
  2021-09-11T07:43:54+00:00

  Sự thay đổi của môi trường ảnh hưởng đến tình hình bệnh dịch vì đó là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )