Tại mặt đất vật được ném thẳng đứng với vận tốc 40 m\s .lấy g=10 m\s bình phương. a tính độ cao. b tính vận tốc khi vật cách mặt đất 20m

Question

Tại mặt đất vật được ném thẳng đứng với vận tốc 40 m\s .lấy g=10 m\s bình phương. a tính độ cao. b tính vận tốc khi vật cách mặt đất 20m

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-11-03T12:26:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:27:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)* v= g.t 

  ⇒t= v/g=40/10=4 (s)

     * h=(gt^2)/2= (10.4^2)/2=….(m)

  b) Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng lên.

      *Liên hệ: v2 ^2-v1^2=2as  

                  ⇔v2^2 – 0=2.10.20

                  ⇒v2=….(m/s)

   

  0
  2021-11-03T12:28:07+00:00

  Đáp án:

   h=80m

  v’=20m/s

  Giải thích các bước giải:

  a> 
  \[{v^2} – v_0^2 = 2.a.S = 2.( – g).h =  > h = \frac{{{{40}^2}}}{{2.10}} = 80m\]

  b>
  \[v{‘^2} – {v^2} = 2.g.h =  > v’ = \sqrt {2.10.20}  = 20m/s\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )