Tại sao đai nhiệt đới gió mùa lại chiếm diện tích lớn nhất nước ta ?

Question

Tại sao đai nhiệt đới gió mùa lại chiếm diện tích lớn nhất nước ta ?

in progress 0
Aubrey 5 phút 2021-10-09T23:56:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-09T23:57:29+00:00

    Vì nước ta nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của nhiệt đới gió mùa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )