Tại sao đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất

Question

Tại sao đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-08T16:46:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:47:56+00:00

  Vì đới lạnh cũng có lượng mưa ít, rất khô hạn, biên độ nhiệt ngày và năm lớn, có rất ít người sinh sống, thực động vật nghèo nàn nên cũng được coi như hoang mạc nhưng nhiệt độ quá thấp nên gọi là hoang mạc lạnh.


  0
  2021-10-08T16:48:20+00:00

  Gọi đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất. vì đới lạnh cũng có lượng mưa ít, rất khô hạn, biên độ nhiệt ngày và năm lớn, có rất ít người sinh sống, thực động vật nghèo nàn nên cũng được coi như hoang mạc nhưng nhiệt độ quá thấp nên gọi là hoang mạc lạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )