Tại sao kinh tế châu Phi còn lạc hậu??

Question

Tại sao kinh tế châu Phi còn lạc hậu??

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-11T04:31:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:33:18+00:00

  Vì nguồn nhân lực thấp, trí thức kém. Đồng thời, những nguyên nhân trong xã hội đã kìm hãm sự phát triển của kinh tế  và xã hội châu Phi -> Kinh tế châu Phi lạc hậu.

  0
  2021-08-11T04:33:31+00:00

  Châu Phi có tài nguyên thiên nhiên giàu có nhưng là châu lục nghèo nhất thế giới, do:

  – Hậu quả sự thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực dân.

  – Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt: Các công ty tư bản nước ngoài tiến hành khai thác quá mức nguồn tài nguyên khoáng sản và rừng khiến các nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt, môi trường bị tàn phá.

  – Các cuộc xung đột sắc tộc, đói nghèo, dịch bênh tràn lan đe dọa cuộc sống người dân…cũng như kim hãm sự phát triển kinh tế của châu lục.

  – Trình độ dân trí thấp, còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu…

  – Sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )