Tại sao nói tốc độ giãn nở của vũ trụ nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nhưng theo lí thuyết tộc độ ánh sáng lại nhanh nhất? rối quá?

Question

Tại sao nói tốc độ giãn nở của vũ trụ nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nhưng theo lí thuyết tộc độ ánh sáng lại nhanh nhất? rối quá?

in progress 0
Anna 1 giờ 2021-09-08T23:13:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:14:07+00:00

  Đáp án:  Vận tốc ánh sáng là nhanh nhất chỉ áp dụng với các vật thể trong không gian vũ trụ, chứ không áp dụng cho chính vũ trụ nha. Ví dụ máu đang chảy trong cơ bạn bạn vậy đó, nhưng bạn lại đang đi trên tàu siêu tốc. Hiểu chứ

   

   

  0
  2021-09-08T23:14:44+00:00

  Đáp án:  Vận tốc ánh sáng trong vũ trụ là nhanh nhất. Chứ không áp dụng cho chính vũ trụ bạn nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )